KÉZZEL, SZERETETTEL, KREATÍVAN

Reklamáció

REKLAMÁCIÓS RENDELKEZÉS

www.mimib.hu internetes üzlet


I. Általános rendelkezések

1.1. Ez a reklamációs rendelkezés az 1964. évi 40. sz. Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban „Polgári Törvénykönyv”), a 2007. évi 250. sz. fogyasztóvédelmi törvényről (a továbbiakban „Fogyasztóvédelmi törvény”), a 2014. évi 102. sz. fogyasztóvédelmi törvényről, amely szabályozza az áru értékesítését vagy szolgáltatás nyújtását távollévő szerződések, vagy a szerződések alapján, amelyeket az Eladó üzemi helyiségein kívül kötöttek (a továbbiakban „távollévő és üzemi helyiségen kívüli szerződések”), valamint az 2004. évi 22. sz. törvényről az elektronikus kereskedelemről (a továbbiakban „elektronikus kereskedelem törvénye”) alapján készült, és szabályozza az eladó és a vásárló közötti jogviszonyt, ahol az Eladó:

1.2. Az Eladó a következő vállalat:

Cégnév: PEDRO TRADE, s.r.o.

Székhely: Malá cesta 875/6, Štvrtok na Ostrove 930 40, Szlovák Köztársaság

Bejegyezve a Trnava Kerületi Bíróság Cégbíróságánál, Sro szakasz, Bejegyzés száma 23294/T

Cégjegyzékszám: 44614918

Adószám: 2022765448

ÁFA azonosító szám: SK2022765448

Bankszámlaszám: SK89 8330 0000 0025 0176 3806

Az Eladó ÁFA (hozzáadott értékadó) adóalany/

(amelyet a továbbiakban „Eladó”-ként említünk) és minden személy között, aki a termékeket vagy szolgáltatásokat megvásárolja, amelyeket az Eladó kínál a weboldalán, és aki a fogyasztói jogviszonyban szerepel az Eladó weboldalán közzétett Általános Szerződési Feltételek, ez a Reklamációs Rendelkezés, valamint a fogyasztót meghatározó törvények értelmében, a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai szerint, különösen a következő törvények szerint: a 2014. évi 102. sz. törvény a fogyasztó védelméről, amennyiben a termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására távollévő szerződés alapján, vagy szerződés keretében kerül sor, amelyet az Eladó üzemi helyiségein kívül kötöttek, a 2007. évi 250. sz. fogyasztóvédelmi törvény és az 1964. évi 40. sz. Polgári Törvénykönyv.

1.3. Az Eladó e-mail és telefonos kapcsolata:

Email: mimi@mimib.hu

Telefonszám: +421905200978

1.4. A levelezési cím, a reklamációk, a szerződéstől való elállás és egyéb ügyekben: PEDRO TRADE, s.r.o., Priemyselná 1238, 93101 Šamorín, Szlovák Köztársaság

1.5. Ez a Reklamációs Rendelkezés szabályozza a vásárló jogait és kötelezettségeit, aki fogyasztóként érvényesíti a hibás termékkel (árúval) vagy szolgáltatással kapcsolatos jogait, a távollévői szerződés alapján megkötött szerződések alapján az Eladóval az Eladó www.mimib.sk webshopján keresztül.

1.6. Vásárló minden személy (természetes vagy jogi személy), aki a vásárlási szerződést az Eladóval kötötte, az Eladó webhelyén keresztül, vagy más távkommunikációs eszközökkel.

1.7. A fogyasztó a vásárló, aki természetes személy, és aki az Eladó weboldalán keresztül kötött vásárlási szerződés keretében nem jár el üzleti tevékenységének keretében.

1.8. Ez a Reklamációs Rendelkezés szabályozza a jogi viszonyokat a fogyasztóknak minősülő vásárlók és az Eladó között. Kivételt képez ez alól a 4.12. pontban foglaltak (az Eladó nyilatkozata a garanciaidőről abban az esetben, ha a vásárló nem fogyasztóként jár el).

1.9. A termékek (továbbiakban „Áruk” vagy „Termékek”) azok az áruk, szolgáltatások, amelyek értékesítésre szántak és az Eladó weboldalán közzétételre kerültek.

II. Hivatkozások

2.1. Az Eladó által a termékek vagy szolgáltatások hibáiért való felelősségre vonatkozó kapcsolatok (valamint az egyéb jogi kapcsolatok, amelyek a szerződéses kapcsolatból adódhatnak) a természetes személyekre vonatkoznak, akik a vásárlási szerződést nem kötik üzleti tevékenységük keretében (fogyasztók), a 40/1964 sz. törvény általános rendelkezésein túlmenően az Občiansky zákonník (Polgári Törvénykönyv) későbbi rendelkezéseinek módosításával, valamint különleges jogszabályok, különösen a 102/2014 Z.z. törvény a fogyasztóvédelemről távollévői szerződés alapján történő áruvásárlás vagy szolgáltatásnyújtás esetén, valamint a szerződésnek az Eladó működési területén kívül történő megkötése és a 250/2007 Z.z. törvény a fogyasztóvédelemről.

2.2. A hibás termékekért való felelősségéből eredő jogi viszonyok az Eladó és a Vásárló között, aki jogi személy, vagy természetes személy vállalkozó, aki üzleti tevékenysége keretében működik (személyek, akik nem fogyasztói minőségben járnak el), a 513/1991 sz. törvény szerint az Obchodný zákonník (Kereskedelmi Törvénykönyv) hatályos rendelkezéseivel szabályozzák. Kivételt képez ez alól a 4.12. pontban foglaltak (az Eladó nyilatkozata a garanciaidőről abban az esetben, ha a vásárló nem fogyasztóként jár el).

2.3. A 102/2014 Z. t. törvény §3, 1) bekezdés n) pontja alapján az Eladó tájékoztatja a Fogyasztót, hogy nem léteznek különösen releváns magatartási kódexek, amelyek betartásához az Eladó elkötelezte magát. A magatartási kódex alatt egy megállapodást, vagy szabályok gyűjteményét értjük, amelyek meghatározzák az Eladó viselkedését egy vagy több különleges üzleti gyakorlathoz vagy üzleti ágazathoz kapcsolódóan (ha ezeket nem állapítja meg törvény, egyéb jogszabály vagy közigazgatási szerv intézkedése), és amelyek betartását az Eladó vállalta, valamint a módot, ahogyan a Fogyasztó megismerheti ezeket, vagy hozzáférhet azok szövegéhez.

III. Az Eladó felelőssége a termékek (árucikkek és szolgáltatások) hibáiért

3.1. Az Eladónak kötelessége a megvásárolt terméket (árucikket) vagy szolgáltatást a megkötött adásvételi szerződésnek megfelelően, a kért minőségben, mennyiségben és hibamentesen szállítania.

3.2. Az Eladó felelős a vásárolt termék vagy szolgáltatás által a Vásárló általi átvételkor fennálló hibákért. Ha nem használt termékről van szó, az Eladó felelős a termék átvételét követően a garanciaidő alatt felmerülő hibákért (garancia). Az Eladó javasolja a Vásárlónak, hogy a termék vagy szolgáltatás hibáit haladéktalanul jelentse be az Eladónak. Használt termékek esetében az Eladó nem vállal felelősséget a termék használatából vagy kopásából eredő hibákért. A csökkentett áron eladott termékek esetében az Eladó nem vállal felelősséget azért a hibáért, amely miatt az alacsonyabb ár lett meghatározva.

3.3. A Vásárlónak jogában áll a vásárolt terméket vagy szolgáltatást átvétel előtt megtekinteni. 

IV. Garancia

4.1. A garancia az időszakot az áru vagy szolgáltatás vevő általi átvételétől számítva kezdi meg. Ha a megvásárolt árucikket egy másik vállalkozó üzembe helyezi, mint aki azt eladta, a garancia csak a termék üzembe helyezésétől kezdődik, feltéve, hogy a vevő legkésőbb három hét után rendelte meg az üzembe helyezést az áru átvételét követően, és megfelelően és időben biztosította a szolgáltatás végrehajtásához szükséges együttműködést.

4.2. Ha nem romlandó vagy használt árucikkről van szó, az Eladó felelős a hibákért, amelyek az áru átvétele után a garancia időszak alatt jelentkeznek (garancia). A garancia időszaka 24 hónap. Ha a terméken, annak csomagolásán vagy a hozzá csatolt használati utasításban feltüntetett egy időszak a használatra, a garancia nem ér véget ezen időszak lejárta előtt.

4.3. Ha használt termékről van szó, a Vásárló és az Eladó megegyezhetnek rövidebb garancia időszakban, de ez nem lehet rövidebb 12 hónapnál.

4.4. Az olyan termékek esetében, amelyek hosszabb ideig tartó használatra szántak, különleges rendelkezések határozzák meg a garancia időszakot, ami hosszabb mint 24 hónap. A 24 hónapnál hosszabb garancia időszak adott esetben csak a termék egyes alkatrészeire vonatkozhat.

4.5. Az Eladónak a Vásárló kérésére írásban kell biztosítania a garanciát (garanciajegy). Ha a termék jellege ezt lehetővé teszi, a vásárlásról szóló nyugta kiadása elegendő a garanciajegy helyett.

4.6. A vásárló részére kiadott garanciajegyben vagy reklámban tett nyilatkozattal az Eladó kiterjedtebb garanciát biztosíthat, mint amit ez a törvény előír. A garanciajegyben az Eladó meghatározza a garancia feltételeit és kiterjedését.

4.7. A garancia időszak a termék vásárló általi átvételétől számít. Ha a megvásárolt terméket más vállalkozó helyezi üzembe, a garancia csak a termék üzembe helyezésétől kezdődik, feltéve, hogy a vásárló legkésőbb három hét után rendelte meg az üzembe helyezést a termék átvételét követően, és megfelelően és időben biztosította a szolgáltatás végrehajtásához szükséges együttműködést.

4.8. Ha a termék cseréje új termékre történik, a garancia időszak újra kezdődik az új termék átvételétől számítva.

4.9. Ha az új termék egy részét cserélik, amelynek a termék jellege lehetővé teszi, a garancia az adott részre újra kezdődik az új termék átvételétől számítva. Ugyanez vonatkozik a termék olyan alkatrészének cseréjére is, amelyre garancia volt érvényes.

4.10. A hibáért való felelősségből eredő jogok, amelyekre garancia időszak vonatkozik, megszűnnek, ha a garancia időszak alatt nem érvényesítették őket.

4.11. A garancia időszak meghosszabbodik azzal az időszakkal, amíg a termék szervizben volt. A hibáért való felelősségből eredő jogok, amelyekre garancia időszak vonatkozik, megszűnnek, ha a garancia időszak alatt nem érvényesítették őket.

4.12. Az 513/1991 Zb. számú törvény, a Kereskedelmi törvény § 429, 2. bekezdésére hivatkozva, az érvényben lévő szöveg szerint az Eladó kijelenti, hogy az Eladó és a Fogyasztói státusban nem szereplő Vásárló közötti üzleti kapcsolatban az áru- és szolgáltatásminőség garanciáját a vásárlástól számított 12 hónapig vállalja.

A garancia időtartama a Reklamációs Szabályzat IV. cikk, 4.1. pontjában foglaltak szerint kezdődik.

V. Eljárás a hibás termékekért való felelősség igénybevételénél (Reklamáció)

5.1. A vásárló jogosult a termékek, áruk vagy szolgáltatások hibájából eredő felelősség jogait érvényesíteni a következő címen: PEDRO TRADE, s.r.o., Priemyselná 1238, 93101 Šamorín, Szlovák Köztársaság. A vásárló személyesen is érvényesítheti a reklamációs jogát bármelyik Eladó üzletben, ahol a termék jellege miatt lehetséges a reklamáció befogadása, vagy az Eladó székhelyén, illetve harmadik felek segítségével, pl. szállítási cégek, csomagküldő cégek, Szlovák Posta stb.. Az Eladó javasolja a Vásárlóknak, hogy reklamációik benyújtásához használják a Reklamációs űrlapot. Az említett űrlap szabadon hozzáférhető az Eladó weboldalán.

A reklamáció során az Eladó javasolja a Vásárlónak, hogy csatolja a számlát, a garanciajegyet vagy más, a reklamált termék vagy szolgáltatás Eladótól történő megvásárlását igazoló dokumentumot. Az Eladó javasolja a Vásárlónak, hogy a reklamáció során írja le a termék vagy szolgáltatás hibáját.

5.1.1.Amennyiben a Vásárló személyesen kívánja reklamálni a terméket vagy szolgáltatást, az Eladó javasolja a Vásárlónak, hogy a terméket a hiba részletes leírásával, és a termék Eladótól történő megvásárlását igazoló dokumentummal (például fizetési bizonylat, számla, garanciajegy) küldje el, a reklamációs eljárás felgyorsítása érdekében.

5.1.2. A vásárlónak ajánljuk, hogy a reklamált terméket ajánlott küldeményként küldje el. A vásárlónak azt is ajánljuk, hogy a terméket ne utánvételes formában küldje el, mert azt az eladó nem veszi át.

5.1.3. Az eladónak kötelező igazolást adnia a fogyasztónak a reklamáció benyújtásakor. Ha a reklamációt távkommunikációs eszközökkel nyújtják be, az eladónak azonnal igazolást kell küldenie a fogyasztónak a reklamáció benyújtásáról; ha az igazolást nem lehet azonnal kézbesíteni, azt haladéktalanul, legkésőbb a reklamáció elbírálásának igazolásával együtt kell kézbesíteni; a reklamáció benyújtásának igazolását nem kell kézbesíteni, ha a fogyasztó más módon is képes igazolni a reklamáció benyújtását.

5.1.4. Az eladónak kötelező írásban igazolnia a reklamáció elbírálását legkésőbb 30 nappal a reklamáció benyújtása után, legkésőbb azonban a reklamáció elbírálásának igazolásával együtt, ha az elbírálás határideje az eladó általi átvételtől kezdődik.

5.1.5. A reklamáció elbírálásának vége az értelmezi, hogy a reklamációs eljárás befejeződött a javított termék átadásával, a termék cseréjével, a termék vételárának visszatérítésével, a termék árából adódó méltányos kedvezménnyel, írásos felszólítással a teljesítés átvételére vagy indokolt elutasításával,

5.2. A reklamáció elbírálásával a fogyasztónak jogában áll kártérítést igényelni a külön jogszabály szerint.

5.3. Az eladónak azonnal, bonyolult esetekben legkésőbb a reklamáció benyújtását követő 3 munkanapon belül, indokolt esetekben, különösen ha a termék vagy szolgáltatás állapotának összetett műszaki értékelése szükséges, legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül kell meghatároznia a reklamáció elbírálásának módját a 250/2007 Z.z. számú törvény m) cikkelye szerint (a reklamáció elbírálásának befejezése értelmezi, hogy a reklamációs eljárás befejeződött a javított termék átadásával, a termék cseréjével, a termék vételárának visszatérítésével, a termék árából adódó méltányos kedvezménnyel, írásos felszólítással a teljesítés átvételére vagy indokolt elutasításával). A reklamáció elbírálásának módjának megállapítása után a reklamációt azonnal el kell bírálni, indokolt esetekben a reklamációt később is el lehet bírálni; a reklamáció elbírálása azonban nem tarthat tovább, mint a reklamáció benyújtásától számított 30 nap. Ha az eladó a reklamáció tárgyát kézhez veszi a reklamáció benyújtásának napjától számítva későbbi napon, a reklamáció elbírálásának határideje e pont szerint a reklamáció tárgyának az eladó általi átvételétől kezdődik számítani; legkésőbb azonban abban a pillanatban, amikor az eladó megakadályozza vagy gátolja a reklamáció tárgyának átvételét. A reklamáció elbírálásának határidejének lejárta után a fogyasztónak joga van a szerződéstől elállni, vagy cserélheti a terméket (a reklamáció tárgyát) egy új termékre.

5.4. Ha a fogyasztó a termék reklamációját a vásárlást követő első 12 hónapban érvényesítette, az eladó csak szakértői vélemény alapján utasíthatja el a reklamációt; a szakértői vélemény eredményétől függetlenül a fogyasztótól nem követelhető a szakértői vélemény költségeinek megtérítése, sem más, a szakértői véleménnyel kapcsolatos költségek. Az eladónak kötelessége a reklamáció elutasítását indokló szakértői vélemény másolatát legkésőbb a reklamáció elintézését követő 14 napon belül a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

5.5. Ha a fogyasztó a termék reklamációját a vásárlást követő 12 hónap után érvényesítette, és az eladó elutasította azt, a reklamációt elintéző személynek kötelessége a reklamáció elintézésének dokumentumában megjelölni, hogy a fogyasztó melyik személyhez küldheti a terméket szakértői véleményezésre. Ha a terméket szakértői véleményezésre küldik a megjelölt személyhez, a szakértői vélemény költségeit, valamint minden egyéb kapcsolódó, célszerűen felmerült költséget az eladó viseli a szakértői vélemény eredményétől függetlenül. Ha a fogyasztó a szakértői véleménnyel igazolja az eladó hibáját, a reklamációt újra érvényesítheti; a szakértői véleményezés ideje alatt a garancia időtartama nem folyik. Az eladónak kötelessége a fogyasztónak a reklamáció újbóli érvényesítését követő 14 napon belül megtéríteni a szakértői véleményezés költségeit, valamint minden egyéb, azzal kapcsolatos, célszerűen felmerült költséget. Az újból érvényesített reklamációt nem lehet elutasítani.

5.6. A fogyasztónak jogában áll a szükséges költségek (különösen a postaköltség, amelyet a reklamált termék elküldésekor fizetett) megtérítését igényelni, amelyek a termékek és szolgáltatások hibáiból eredő jogos igények érvényesítésével kapcsolatosan merültek fel. Hibás termék vagy szolgáltatás miatt történő szerződésbontás esetén a fogyasztónak jogában áll a szerződésbontással kapcsolatos költségek megtérítését is igényelni.

5.7. A szakértői vélemény adatai az 5.4-es pont szerint:

A szakértői véleménynek tartalmaznia kell:

a) a szakértői véleményt készítő személy azonosítását,

b) a vizsgált termék pontos azonosítását,

c) a termék állapotának leírását,

d) a véleményezés eredményét,

e) a szakértői vélemény elkészítésének dátumát.

5.8. Ha a termék jellege lehetővé teszi, a fogyasztó a reklamáció benyújtásakor átadja a terméket az Eladónak (kijelölt személynek). Ha a termék jellege nem teszi lehetővé, hogy a terméket az eladónak (kijelölt személynek) kézbesítsék, a fogyasztó a reklamáció benyújtásakor kérheti a hiba helyszínen történő kijavítását, ahol a termék található, vagy megállapodhat az Eladóval (kijelölt személy) a termék szállításának módjáról.

5.9. Az időszak a termék hibájából eredő jogok érvényesítésétől kezdődően, egészen addig, amíg a Vásárlónak a javítás befejezése után át kell vennie a terméket, nem számít bele a garancia időtartamába. Az Eladónak kötelessége igazolást adni a Vásárlónak arról, hogy mikor érvényesítette a jogát, valamint a javítás végrehajtásáról és annak időtartamáról.

VI. A Vevő jogai a hibáért való felelősség alapján érvényesített jogok érvényesítése során

6.1. Ha kijavítható hibáról van szó, a Vevőnek joga van arra, hogy azt ingyenesen, időben és megfelelően javítsák ki. Az Eladónak kötelessége haladéktalanul kijavítani a hibát.

6.2. A Vevő a hiba kijavítása helyett kérheti a termék cseréjét, vagy ha a hiba csak a termék egy részét érinti, akkor a rész cseréjét, ha ezzel az Eladóra nem hárul aránytalan költség a termék árához vagy a hiba súlyosságához képest.

6.3. Az Eladó mindig kicserélheti a hibás terméket hibátlanra a hiba kijavítása helyett, ha ez nem okoz jelentős nehézséget a Vevő számára.

6.4. Ha kijavíthatatlan hibáról van szó, amely megakadályozza, hogy a terméket hibátlan termékként rendeltetésszerűen használják, a Vevőnek joga van a termék cseréjét kérni, vagy jogában áll a szerződéstől elállni. Ugyanez a jog illeti meg a Vevőt, ha a hiba ugyan kijavítható, de a hiba újbóli megjelenése miatt a javítás után vagy a hibák nagy száma miatt a terméket nem lehet rendeltetésszerűen használni.

6.5. Ha más kijavíthatatlan hibáról van szó, a Vevőnek joga van a termék árának arányos csökkentését kérni.

VII. Záró rendelkezések

7.1. Ez a Reklamációs szabályzat a Jelen Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi irányelvek elválaszthatatlan részét képezi ezen a webhelyen. A dokumentumok - Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi irányelvek - az Eladó webhelyén találhatók.

7.2. Amennyiben a Reklamációs szabályzatban változás történik, a Vevő és az Eladó közötti viszonyt az értékesítési szerződés megkötésekor érvényes és hatályos Reklamációs szabályzat szabályozza, egészen annak megszűnéséig.

7.3. Ez a Reklamációs szabályzat hatályba lép és érvényes a 01.09 2023-én történő közzététellel az Eladó webhelyén.