KÉZZEL, SZERETETTEL, KREATÍVAN

Általános üzleti feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A www.mimib.hu internetes áruházhoz

I. Bevezető rendelkezések és fogalom meghatározások


1.1. Ezen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban "ÁSZF") szerint szabályozzák a jogi kapcsolatokat a következő vállalat között


Cégnév: PEDRO TRADE, s.r.o.

Székhely: Malá cesta 875/6, Štvrtok na Ostrove 930 40, Szlovák Köztársaság

Bejegyzve a Trnava Kerületi Bíróság Cégbíróságán, Cégjegyzékszám: 23294/T

Adószám: 44614918

Adottszám: 2022765448

Adószám: SK2022765448

Bankszámlaszám: SK89 8330 0000 0025 0176 3806

Az eladó az általános forgalmi adó (ÁFA) fizetője/


(továbbiakban "Eladó") és minden személy között, aki az Eladó által az Eladó weboldalán kínált áru vagy szolgáltatás vásárlója, és aki fogyasztóként jár el a jelen Általános Szerződési Feltételek további rendelkezései és a fogyasztót meghatározó vonatkozó törvények értelmében, az érvényes szlovák jogszabályok, különösen a következő törvények alapján: a 102/2014 Z.z. törvény a fogyasztóvédelemről távolsági szerződések vagy az Eladó üzlethelyiségein kívül kötött szerződések esetén, a 250/2007 Z.z. törvény a fogyasztóvédelemről a későbbi rendeletek módosításával, a 22/2004 Z.z. törvény az elektronikus kereskedelemről érvényes változatában, a 40/1964 Z.z. törvény a Polgári Törvénykönyvről érvényes változatában, a 250/2007 Z.z. törvény a fogyasztóvédelemről érvényes változatában.


1.1.1. Az Eladó e-mail és telefonos kapcsolata: 


Email: mimi@mimib.hu

Telefonszám: +421905200978


1.1.2. Cím az írásos levelezéshez, panaszokhoz, a szerződésektől való elálláshoz stb.:


PEDRO TRADE, s.r.o., Priemyselná 1238, 93101 Šamorín, Szlovák Köztársaság


1.2. Ezek az Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a fogyasztói vásárlók és az Eladó közötti jogi kapcsolatokat.


1.3. Az Internetes áruház kifejezés azonos az Elektronikus áruház és a Weboldal kifejezésekkel.


1.4. A vásárló minden személy (természetes személy vagy jogi személy), aki rendelést küldött, különösen az Eladó weboldalán keresztül, vagy más távkommunikációs eszközök segítségével.


1.5. A fogyasztó az a vásárló, aki természetes személy, és aki az Eladó weboldalán keresztül kötött vásárlási szerződéskor nem jár el vállalkozói tevékenységének keretében.


1.6. A jogi személyekkel, illetve a vállalkozói tevékenységük keretében eljáró természetes személyekkel (nem fogyasztói minőségben eljáró vásárlók) kötött szerződési (és egyéb jogi) kapcsolatokra a 513/1991 sz. Kereskedelmi törvénykönyv érvényes változata alkalmazandó.


1.7. A távolsági szerződést ezen Általános Szerződési Feltételek céljából úgy értjük, mint a fogyasztó és az Eladó közötti szerződést, amely kizárólag egy vagy több távkommunikációs eszköz segítségével, az Eladó és a fogyasztó egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre, különösen a weboldal vagy más távkommunikációs eszközök használatával.


1.8. A Vásárlási szerződés fogalma magában foglalja a termékekre vonatkozó vásárlási szerződést és a szolgáltatásnyújtási szerződést, ezek Általános Szerződési Feltételekben megadott értelmezése szerint.


1.9. A termékek (más néven "Áruk" vagy "Termékek") eladásra szánt áruk vagy szolgáltatások, amelyeket egyidejűleg a Eladó weboldalán tesznek közzé.


1.10. Az Eladó ugyanakkor az elektronikus rendszer üzemeltetője is, amelyen keresztül a www.mimib.sk domain nevű weboldalt működteti.


1.11. Az illetékes hatóság, amely felügyeli a jogszerűséget a fogyasztóvédelem terén:

Szlovák Kereskedelmi Felügyeleti Hivatal

székhely: Trnava, a Trnava régióban

Trhová 243/2 917 01 Trnava

Szlovák Köztársaság

Kapcsolat:

telefon: 033/551 26 56

e-mail: tt@soi.sk

web link a beadványok benyújtásához: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi


1.12. Panaszokat vagy javaslatokat a Vevő közvetlenül is a Eladónak címezhet a jelen ÁSZF 1.1.2. pontjában megadott címen. Az Eladó azt is javasolja, hogy a Vevő panaszait és javaslatait (a kezelés felgyorsítása érdekében) a Eladó e-mail címére is küldje: mimi@mimib.hu


Bármely panaszt vagy javaslatot az Eladó értékel és kezel 10 munkanapon belül a beérkezésétől számítva. Az Eladó ugyanabban a formában tájékoztatja a Vevőt a kezelés eredményéről, ahogyan a Vevő a panaszt vagy javaslatot az Eladónak eljuttatta.


1.13. A 102/2014 Z.z. törvény §3, 1. bekezdés, n) pontja értelmében a Eladó tájékoztatja a fogyasztót arról, hogy nem léteznek speciális viselkedési kódexek, amelyekhez az Eladó kötelezte magát azok betartására, a viselkedési kódexet pedig egy olyan megállapodásnak vagy szabályzatnak tekintik, amely meghatározza az Eladó viselkedését, aki kötelezte magát a viselkedési kódex betartására egy vagy több különleges kereskedelmi gyakorlat vagy kereskedelmi ágazat vonatkozásában, ha ezeket nem írja elő törvény, egyéb jogszabály vagy a közhatalom intézkedése, amelyet az Eladó kötelezett betartani, és a módszerről, amellyel a fogyasztó megismerheti vagy megszerezheti annak szövegét.


II. Termék megrendelése - vásárlási szerződés megkötése


2.1. A vásárlási szerződés megkötésére irányuló ajánlat a Vásárló részéről a termékek megrendelése, amelyet a Vásárló elsősorban az Eladó weboldalának használatával valósít meg, esetleg más távközlési eszközök segítségével.


2.2. A vásárlási szerződés a Vásárló és az Eladó között a pillanatban jön létre, amikor a Vásárlónak kézbesítik a 2.1. pont szerinti megrendelésének az Eladó általi megerősítését (elektronikusan a Vásárló által a megrendelés létrehozása során megadott e-mail címre).


2.3. A vásárlási szerződés határozott időre jön létre és megszűnik, elsősorban az Eladó és a Vásárló minden kötelezettségének teljesítésével.


2.3.1. A vásárlási szerződés a Szlovák Köztársaság jogrendjében meghatározott egyéb esetekben is megszűnhet, különösen a szerződő felek megállapodása, a fogyasztó szerződéstől való elállása és hasonló esetek esetén.


2.4. Az Eladó tájékoztatja a Vásárlót, hogy a termékek megrendelése esetén a megrendelés a Vásárló számára fizetési kötelezettséggel jár, a Vásárló által választott fizetési móddal.


III. Vételár és fizetési feltételek


3.1. Az Eladó weboldalán keresztül megrendelt áruk és szolgáltatások ára (a továbbiakban „vételár") minden termék esetében külön-külön van megadva és a megrendelés létrehozásának pillanatában érvényes.


3.2. Az alapértelmezett fizetőeszköz a magyar forint.


3.3. Az Eladó weboldalán feltüntetett áruk vagy szolgáltatások vételára az áruk vagy szolgáltatások teljes ára, amely tartalmazza az összes adót, és egyértelműen feltüntetésre kerül az Eladó weboldalán.


3.3.1. Az áruk vagy szolgáltatások vételára nem tartalmazza a szállítási költségeket, sem más, a termékek kézbesítésével kapcsolatos költségeket..


IV. Fizetési módok


4.1. Az Eladó weboldalán keresztül vásárolt árukért és szolgáltatásokért az alábbi módokon fizethet:


4.1.1.utánvétellel – 425 HUF


4.1.2.bankkártyás fizetés a TrustPay fizetési kapun keresztül - 0 HUF


4.1.3.átutalással, vagy befizetéssel az Eladó számlájára – 0 HUF


V. Termékek kézbesítése


5.1. Amennyiben a Vásárló utánvétes fizetést választott, az Eladó köteles a rendelést teljesíteni és a termékeket legkésőbb a szerződéskötést követő 30 napon belül kézbesíteni, a 2.2. pontban és a következő Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint.


5.1.1. Amennyiben a Vásárló másfajta fizetési módot választott, mint az utánvét, az Eladó köteles a rendelést teljesíteni és a termékeket a Vásárlónak legkésőbb 30 napon belül kézbesíteni a szerződéskötést követően és miután a Vásárló kifizette a teljes vételárat. Amennyiben a 5.1.1 pontban leírt mindkét feltétel teljesült (azaz a szerződés megkötésre került és a teljes vételár kifizetésre került), az Eladó köteles a termékeket legkésőbb 30 napon belül kézbesíteni a feltételek teljesülését követően. A termékek általában 1 munkanapon belül kerülnek kiszállításra a szerződéskötéstől számítva vagy 1 munkanapon belül a teljes vételár kifizetésétől számítva, amennyiben a termék "azonnal elérhető" státuszú.


5.2. A rendelt termék kézbesítési helye a Vásárló által a rendelésben megadott cím.


5.3. Az Eladó saját eszközökkel, a Vásárló részére (vagy a Vásárló által meghatalmazott személynek), vagy harmadik fél (szállító- és futárszolgálat) bevonásával szállítja ki a terméket.


5.4. A termék kézbesítése a Vásárló (vagy a Vásárló által meghatalmazott személy) általi átvétellel történik.


5.5. Az Eladó az azonnal elérhető terméket a Vásárlónak előre elküldheti, a rendelés további részét pedig a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott szállítási határidőn belül utólagosan szállíthatja, feltéve, hogy ezzel a Vásárlónak nincsenek további költségei és a Vásárló ezzel egyetért.


5.6. Az Eladó köteles a termékeket a Vásárló által rendelt mennyiségben és minőségben kézbesíteni, a rendelésre vonatkozó adóigazolásokkal együtt, és más, a termékhez vagy szolgáltatáshoz tipikusan tartozó dokumentumokkal, ha azok léteznek.


VI. A termék átvétele


6.1. A termék károsodásának veszélye és a termékben keletkezett kárért való felelősség a Vásárlóra száll, amikor az rendesen átveszi a terméket, függetlenül attól, hogy személyesen vagy meghatalmazott/harmadik személyen keresztül veszi át-e a terméket. Az Eladó azt javasolja a Vásárlónak, hogy átvételkor ellenőrizze az átvett terméket.


6.2. A termékre vonatkozó tulajdonjog a Vásárló által meghatározott szállítási helyen történő átvétellel száll át a Vásárlóra.


6.3. Az Eladónak joga van a Vásárlótól a szállított áruért a rendelési ár időben történő kifizetésére.


VII. Szállítás - a termékek szállítási módjai és a szállítás költsége 


7.1. A rendelt termékek szállítási módjai és szállítási költsége:


7.1.1. Szállítási módok:


7.1.1.1. Packeta kiadóhely


7.1.1.2. GLS futárszolgálat


7.1.2. Szállítási költségek:


7.1.2.1. Szállítás költsége a Packeta kiadóhelyen keresztül - 955 HUF


7.1.2.2. Szállítás költsége a GLS futárszolgálaton keresztül - 1905 HUF


VIII. A vásárló indoklás nélküli elállása a vásárlási szerződéstől


8.1. Ha az Eladó időben és megfelelően tájékoztatta a fogyasztót a szerződéstől való elállás jogáról a 102/2014 Z. t. törvény 3. § (1) bekezdés h) pontja szerint, a fogyasztónak jogában áll indoklás nélkül elállni a távollévők között kötött szerződéstől, vagy az Eladó üzlethelyiségén kívül kötött szerződéstől 14 napon belül:


a) az áru átvételétől az áru értékesítését célzó szerződések esetében, ezeknek az ÁSZF-nek a 8.1.1. pontja szerint,


b) a szolgáltatásnyújtási szerződés megkötésétől vagy


c) a fizikai hordozón nem szolgáltatott elektronikus tartalomra vonatkozó szerződés megkötésétől.


8.1.1. Az árut a fogyasztó által átvehetőnek tekintjük abban a pillanatban, amikor a fogyasztó vagy általa megjelölt harmadik személy, a szállítón kívül, átveszi az összes megrendelt áru részét, vagy ha.


a) a fogyasztó által egy rendelésben megrendelt árukat külön-külön szállítják, az utolsóként szállított áru átvételének pillanatától,


b) a több részből vagy darabból álló áru esetében az utolsó rész vagy darab átvételének pillanatától,


c) az árut meghatározott időszakon belül ismételten szállítják, az első szállított áru átvételének pillanatától.


8.1.2. Ha az Eladó az információkat a 102/2014 Z. t. törvény 3. § (1) bekezdés h) pontja szerint utólag, de legkésőbb 12 hónappal a szerződéstől való elállás határidejének kezdete után nyújtotta be, a szerződéstől való elállás határideje 14 nap múlva jár le attól a naptól, amikor az Eladó utólag teljesítette az információs kötelezettséget.


8.1.3. Ha az Eladó nem nyújtotta be az információkat a 102/2014 Z. t. törvény 3. § (1) bekezdés h) pontja szerint, sem a 8.1.2 pontban meghatározott utólagos határidőben, a szerződéstől való elállás határideje 12 hónap és 14 nap múlva jár le a szerződéstől való elállás határidejének kezdete után.


8.1.4. A fogyasztó elállhat a szerződéstől, amelynek tárgya az áru szállítása, még a szerződéstől való elállás határideje előtt is.


8.2. A fogyasztónak a szerződéstől való elállást követő 14 napon belül vissza kell küldenie az árut, vagy átadnia azt az Eladónak vagy az Eladó által meghatalmazott személynek. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az Eladó javasolja, hogy személyesen vagy megbízottja által veszi át az árut. Az első mondatban meghatározott határidőt betartottnak tekintjük, ha az árut a határidő utolsó napján szállításra adták. (102/2014 Z. t. törvény 10. § (1) bekezdése).


8.3. Ha a fogyasztó ezt a jogot kívánja gyakorolni, köteles legkésőbb a meghatározott határidő utolsó napján bejelenteni az Eladónak a szerződéstől való elállását. A szerződéstől való elállás határidejét betartottnak tekintjük, ha a szerződéstől való elállásról szóló bejelentés legkésőbb a határidej utolsó napján elküldésre került az Eladónak a következő címre:

PEDRO TRADE, s.r.o., Priemyselná 1238, 93101 Šamorín, Szlovák Köztársaság

A fogyasztó ezt a jogát az Eladó bármely üzletében is érvényesítheti.


8.4. A fogyasztó a szerződéstől való elállás jogát írásos formában vagy más tartós adathordozón jelentheti be az Eladónak; ha a szerződést szóban kötötték, a fogyasztó szerződéstől való elállásának jogát elegendő egyértelműen megfogalmazott nyilatkozattal gyakorolni, amely kifejezi a fogyasztó szándékát a szerződéstől való elállásra (a továbbiakban „elállási nyilatkozat”).


8.4.1. Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, a kezdetektől fogva megszűnik minden olyan kiegészítő szerződés, amely kapcsolódik ahhoz a szerződéshez, amelytől a fogyasztó elállt. A fogyasztótól nem követelhető semmilyen költség vagy más fizetés a kiegészítő szerződés megszüntetésével kapcsolatban, kivéve a 102/2014 Z. t. törvény 9. § (3) bekezdésében és 10. § (3) bekezdésében meghatározott költségek és fizetések, valamint a szolgáltatás díja, ha a szerződés tárgya szolgáltatás nyújtása és a szolgáltatást teljes mértékben nyújtották.


8.5. Ha a szerződéstől elállnak, a szerződő feleknek kötelesek egymásnak visszaadni a nyújtott szolgáltatásokat. A fogyasztó csak az áru értékének csökkenéséért felel, amely az áruval olyan bánásmód eredményeként keletkezett, amely meghaladja az áru tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges bánásmódot. A fogyasztó nem felelős az áru értékének csökkenéséért, ha az Eladó nem teljesítette az információs kötelezettséget a fogyasztó szerződéstől való elállásának jogáról a 102/2014 Z. t. törvény 3. § (1) bekezdés h) pontja szerint.


8.6. A fogyasztó a szerződéstől való indoklás nélküli elállásra felhasználhatja a vásárlási szerződéstől való elállási űrlapot. Az említett űrlap szabadon hozzáférhető az Eladó weboldalán.


8.7. Ha a fogyasztó a 102/2014 Z. t. törvény értelmében eláll a szerződéstől, a fogyasztó viseli az áru Eladónak történő visszaküldésének költségeit a 102/2014 Z. t. törvény 10. § (3) bekezdése szerint, és ha a szerződéstől távollévők között kötötték, akkor a fogyasztó viseli annak költségeit is, hogy az áru természete miatt nem lehetséges azt postai úton visszaküldeni. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az Eladó beleegyezett, hogy maga viseli ezeket a költségeket, vagy ha nem teljesítette a 102/2014 Z. t. törvény 3. § (1) bekezdés i) pontjában foglalt kötelezettséget.


8.8. Az Eladónak haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül, miután megkapta az elállási nyilatkozatot, vissza kell térítenie a fogyasztónak az összes olyan fizetést, amelyet a szerződés alapján vagy azzal összefüggésben fogadott el, beleértve a szállítási, kézbesítési és postai költségeket, valamint egyéb költségeket és díjakat. Ez nem érinti a 102/2014 Z. t. törvény 8. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezést. A fogyasztóvédelmi törvény a távollévők között kötött szerződés alapján eladott árukra vagy szolgáltatásokra, illetve az Eladó üzlethelyiségein kívül kötött szerződésekre, valamint egyes törvények módosítására és kiegészítésére.


8.9. A 102/2014 Z. t. törvény 9. § (3) bekezdése értelmében az Eladónak nem kell a fogyasztónak megtérítenie azokat a többletköltségeket, amelyeket a fogyasztó kifejezetten a legolcsóbb, szokásos szállítási mód helyett választott. A többletköltségek a fogyasztó által választott szállítási költségek és az Eladó által kínált legolcsóbb, szokásos szállítási mód költségei közötti különbséget jelentik.


8.10. Az Eladó javasolja, hogy a szerződéstől való elállás esetén a termékeket ajánlott formában küldjék vissza. Az Eladó nem javasolja a termékek utánvétellel történő visszaküldését, melyet az Eladó nem fogad el.


8.11. A szerződéstől való elállás esetén a fogyasztónak csak a termék Eladónak történő visszaküldésének költségeit kell viselnie, vagy az Eladó által a termék átvételére megbízott személynek a költségeit. Ez nem érvényes, ha az Eladó beleegyezett, hogy maga viseli ezeket a költségeket, vagy ha nem teljesítette a 102/2014 Z. t. törvény 3. § (1) bekezdés i) pontjában foglalt kötelezettséget. A fogyasztóvédelmi törvény a távollévők között kötött szerződés alapján eladott árukra vagy szolgáltatásokra, illetve az Eladó üzlethelyiségein kívül kötött szerződésekre, valamint egyes törvények módosítására és kiegészítésére.


8.12. Az 1, 3-5. bekezdésekben és a 102/2014 Z. t. törvény 9. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségeken túl a fogyasztó szerződéstől való elállásának jogának érvényesítése nem járhat további költségek vagy egyéb kötelezettségek keletkezésével a fogyasztó számára.


8.13. A szerződéstől való elállás joga nem alkalmazható azokra a termékekre és szolgáltatásokra, amelyeket a 102/2014 Z. t. törvény 7. § (6) bekezdés a) - l) pontjai határoznak meg.


Kifejezetten:


a) Szolgáltatás nyújtása, amennyiben annak nyújtása a fogyasztó kifejezett beleegyezésével kezdődött, és a fogyasztó kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatást kapott arról, hogy e beleegyezés kifejezésével elveszti a teljes szolgáltatás nyújtása utáni elállási jogát, és ha a szolgáltatás teljes mértékben megvalósult,


b) Áru értékesítése vagy szolgáltatás nyújtása, amelynek ára a pénzügyi piaci árak mozgásától függ, amelyet az Eladó nem tud befolyásolni, és amely az elállási időszak alatt bekövetkezhet,


c) Az olyan áru értékesítése, amelyet a fogyasztó különleges igényei szerint készítettek, személyre szabottan gyártott áru, vagy kifejezetten egy fogyasztó számára szánt áru,


d) Olyan áru értékesítése, amely gyors minőségcsökkenésnek vagy romlásnak van kitéve,


e) Olyan áru értékesítése, amely védőcsomagolásban van, és amelyet egészségügyi védelem vagy higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni, és amelynek védőcsomagolása a kiszállítás után megsérült,


f) Olyan áru értékesítése, amely természeténél fogva a kiszállítás után elválaszthatatlanul összekeverhető más áruval,


g) Alkoholos italok értékesítése, amelynek árát a szerződéskötéskor megállapították, a szállításukat azonban legkorábban 30 nap múlva lehet megvalósítani, és áruk a piaci árak ingadozásaitól függ, amelyeket az Eladó nem tud befolyásolni,


h) Sürgősségi javítások vagy karbantartások végrehajtása, amelyeket a fogyasztó kifejezetten kér az Eladótól; ez nem vonatkozik a szolgáltatási szerződésekre és azokra a szerződésekre, amelyek más áruk, mint a javításokhoz vagy karbantartáshoz szükséges alkatrészek értékesítését tartalmazzák, ha azokat a fogyasztó látogatása során kötötték az Eladóval, és a fogyasztó előzetesen nem rendelte meg ezeket a szolgáltatásokat vagy árukat,


i) Hangfelvételek, képfelvételek, hang- és képfelvételek vagy számítógépes szoftverek értékesítése, amelyek védőcsomagolásban kerülnek értékesítésre, ha a fogyasztó a csomagolást felbontotta,


j) Periodikus sajtótermékek értékesítése, kivéve az előfizetési szerződés alapján történő értékesítést, és védőcsomagolásban nem szállított könyvek értékesítése,


k) Szálláshely-szolgáltatások nyújtása más célból, mint a lakhatás céljából, áruszállítás, autóbérlés, étkezési szolgáltatások nyújtása vagy a szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, és amelyek esetében az Eladó kötelezettséget vállal a szolgáltatások egy meghatározott időben vagy időszakban történő nyújtására,


l) Elektronikus tartalom nyújtása nem fizikai adathordozón, amennyiben annak nyújtása a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdődött, és a fogyasztó kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy a hozzájárulás kifejezésével elveszíti a szerződéstől való elállás jogát.


8.14. Amennyiben eláll a szerződéstől, az Eladó köteles ugyanolyan formában visszafizetni a fogyasztónak a pénzeszközöket, ahogyan azt a fogyasztótól megkapta. A fogyasztónak történő pénzeszköz-visszatérítés formáját csak a fogyasztó hozzájárulása alapján lehet megváltoztatni.


8.15. Amennyiben a fogyasztó eláll a termék értékesítésére irányuló szerződéstől, az Eladó nem köteles a 102/2014. törvény 9. paragrafusának 1. bekezdése szerinti fizetéseket a fogyasztónak visszatéríteni, amíg a terméket nem szállították le neki, vagy amíg a fogyasztó nem igazolja a termék visszaküldését az Eladónak, kivéve, ha az Eladó javasolja, hogy személyesen vagy megbízottja útján vegye át a terméket.


8.16. Ha a fogyasztó eláll a szolgáltatásról szóló szerződéstől, és a szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt kifejezett hozzájárulást adott a 102/2014. törvény 4. paragrafusának 6. bekezdése szerint, a fogyasztó köteles az Eladónak csak az elállás bejelentésének időpontjáig ténylegesen nyújtott teljesítés díját kifizetni. A ténylegesen nyújtott teljesítés díját a szerződésben meghatározott teljes ár arányában kell kiszámítani. Ha a szerződésben meghatározott teljes ár túlbecsült, a ténylegesen nyújtott teljesítés díját a nyújtott teljesítés piaci árának alapján kell kiszámítani.


8.17. A fogyasztó nem köteles fizetni a következőkért:


8.17.1. A szerződéstől való elállás határideje alatt nyújtott szolgáltatásokért, függetlenül a nyújtott szolgáltatás mértékétől, ha:


8.17.1.1. Az Eladó nem biztosította a fogyasztó számára a 102/2014. törvény 3. paragrafusának 1. bekezdése h) vagy j) pontja szerinti információkat


8.17.1.2. A fogyasztó nem adott kifejezett hozzájárulást a szolgáltatás nyújtásának megkezdéséhez a 102/2014. törvény 4. paragrafusának 6. bekezdése szerint


8.17.2. Teljesen vagy részben nyújtott elektronikus tartalomért, amely nem fizikai adathordozón szolgáltatott, ha:


8.17.2.1. A fogyasztó nem adott kifejezett hozzájárulást az elektronikus tartalom nyújtásának megkezdéséhez a 102/2014. törvény 4. paragrafusának 8. bekezdése szerint


8.17.2.2. A fogyasztó nem jelentette ki, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy a hozzájárulás kifejezésével elveszíti a szerződéstől való elállás jogát, vagy


8.17.2.3. Az Eladó nem szolgáltatott a fogyasztó számára megerősítést a 102/2014. törvény 6. paragrafusának 1. bekezdése vagy 2. bekezdése b) pontja szerint


8.18. Amennyiben a szerződés az Eladó üzlethelyiségén kívül jött létre, és a terméket a szerződés megkötésekor a fogyasztó otthonába szállították, és a terméket a természetéből adódóan nem lehet postán visszaküldeni az Eladónak, az Eladónak saját költségén gondoskodnia kell a termék visszaszállításáról a 102/2014. törvény 9. paragrafusának 1. bekezdése szerinti határidőben.


8.19. Az Eladó tájékoztatja a Vásárlót, hogy ha a szolgáltatási szerződés értelmében a szolgáltatás nyújtása a szerződéstől való elállási időszak lejárta előtt kezdődik meg, vagy ha a Vásárló a szolgáltatás nyújtását kéri a szerződéstől való elállási időszak lejárta előtt:


8.19.1. A Vásárló a teljes szolgáltatás nyújtása után elveszíti a szerződéstől való elállás jogát, ha hozzájárulást adott a szolgáltatás nyújtásának megkezdéséhez a szerződéstől való elállási időszak lejárta előtt.


8.19.2. Az Eladónak rendelkeznie kell a Vásárló kifejezett hozzájárulásával a szolgáltatás nyújtásának megkezdéséhez a szerződéstől való elállási időszak lejárta előtt, valamint azzal a nyilatkozattal, hogy a fogyasztót megfelelően tájékoztatták a 8.19.1 pontban foglaltakról.


IX. Alternatív vitarendezés


9.1. Ha a fogyasztó nem elégedett az Eladó által a panaszát kezelő móddal, vagy úgy véli, hogy az Eladó megsértette a jogait, a Vásárlónak jogában áll kérni az Eladótól a helyzet korrekcióját. Ha az Eladó elutasítja a fogyasztó kérését az előző mondat szerint, vagy nem válaszol erre a kérésre 30 napon belül annak fogyasztó általi elküldésétől számítva, a fogyasztó jogosult indítványt benyújtani alternatív vitarendezési eljárás megkezdésére a 391/2015. törvény 12. paragrafusa alapján. Az Eladóval szembeni fogyasztói viták alternatív rendezésére illetékes szervezet a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (kapcsolatfelvétel: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), vagy más illetékes jogi személy, aki szerepel az alternatív vitarendezési szervezetek listáján, amelyet a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma vezet (a lista elérhető a http://www.mhsr.sk/ weboldalon, vagy közvetlenül a https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1 weboldalon). A Vásárlónak joga van választani, hogy melyik alternatív vitarendezési szervezethez fordul. A Vásárló alternatív vitarendezési eljárás indítványát online vitarendezési platformon keresztül is benyújthatja, amely elérhető a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ weboldalon, vagy közvetlenül a https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage internetes oldalon. Az alternatív vitarendezési eljárást csak az a Vásárló veheti igénybe, aki fogyasztóként köt és teljesít szerződést. Az alternatív vitarendezés csak a fogyasztó és az Eladó közötti vitára vonatkozik, amely a fogyasztói szerződésből ered, vagy azzal összefügg. Az alternatív vitarendezés csak távolsági szerződésekre vonatkozik. Az alternatív vitarendezési szervezet elutasíthatja a javaslatot, ha a vita értékelhető értéke nem haladja meg a 20 eurót. Az alternatív vitarendezési szervezet legfeljebb 5 euró adóval együtt díjat számíthat fel a fogyasztótól az alternatív vitarendezési eljárás megkezdéséért.

Az Eladó és a fogyasztó – mint Vásárló – közötti fogyasztói szerződésből eredő vagy azzal összefüggő alternatív vitarendezéssel kapcsolatos minden további információ a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumának honlapján, a www.mhsr.sk címen, valamint a 391/2015. törvényben található, amely szabályozza az alternatív fogyasztói vitarendezést és módosítja és kiegészíti egyes törvényeket.


X. További rendelkezések


10.1. A fogyasztó a 102/2014 törvény 10. § (2) bekezdése értelmében jogosult a termék visszaküldésére, amelyet egy eladási akció során vagy azzal összefüggésben szerzett, egészen addig, amíg az Eladó vissza nem téríti a termékért vagy szolgáltatásért fizetett árat vagy előleget.

Az eladási akció olyan akciót jelent, amelyet meghívás alapján szerveznek, és amelynek fő célja a termékek értékesítése vagy szolgáltatások nyújtása, és amely során vagy amelynek lebonyolítását követő 15 munkanapon belül kerül sor szerződéskötésre a fogyasztóval.


XI. Záró rendelkezések


11.1. Az Eladó fenntartja a jogot a Általános Szerződési Feltételek megváltoztatására. Az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatásáról szóló írásbeli értesítési kötelezettséget az Eladó honlapján történő közzététellel teljesíti. Ha megváltoznak az Általános Szerződési Feltételek, a Vásárló és az Eladó közötti kapcsolatot az adásvételi szerződés megkötésekor érvényes és hatályos Általános Szerződési Feltételek szabályozzák, egészen annak megszűnéséig.


11.2. A szerződési kapcsolatra (valamint a szerződésből eredő bármilyen további jogviszonyra) a fizikai személyekre vonatkozik, akik a 40/1964 törvénykönyv általános rendelkezései mellett az ezekben az Általános Szerződési Feltételekben megfogalmazott szerződés megkötésekor nem járnak el vállalkozói tevékenységük keretében (fogyasztók), különösen a 102/2014. számú törvény, a fogyasztóvédelemről távollévők között kötött szerződések esetén, illetve szerződés esetén, amelyet az Eladó üzlethelyiségén kívül kötnek, valamint a 250/2007. sz. törvény a fogyasztóvédelemről.


11.3. Ezek az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezik az Eladó honlapján közzétett Reklamációs szabályzatnak és a Személyes adatok védelmének alapelveinek és tájékoztatójának. A Reklamációs szabályzat és a Személyes adatok védelmének alapelvei és tájékoztatója a Eladó honlapján találhatóak.


11.4. Ezek az Általános Szerződési Feltételek 2023.09.01.-i közzétételükkel lépnek érvénybe és hatályba az Eladó honlapján.