KÉZZEL, SZERETETTEL, KREATÍVAN

Általános üzleti feltételek

A webáruház (e-shop) általános üzleti feltételei

  

I. cikk

Fogalommagyarázat

1.      Az internetes oldal (e-shop) üzemeltetője a PEDRO TRADE, s. r. o. (székhelye: 930 40 Štvrtok na Ostrove, Malá cesta 875/6.).

2.      Az eladó a PEDRO TRADE, s. r. o. (székhelye: 930 40 Štvrtok na Ostrove, Malá cesta 875/6.).

3.      A mimib.hu e-shopjában kínált áruk és szolgáltatások szállítója a PEDRO TRADE, s. r. o. (székhelye: 930 40 Štvrtok na Ostrove, Malá cesta 875/6.).

4.     Vevőnek számít az e-shop minden olyan látogatója, aki az e-shopon keresztül rendelést ad le. A 102/2014 sz. törvény alkalmazásában fogyasztónak olyan természetes személy minősül, aki a fogyasztói szerződés megkötése és teljesítése során nem a vállalkozói tevékenysége, munkaköre vagy foglalkozása tárgya keretén belül jár el. 

5.     Az e-shop az interneten szabadon hozzáférhető számítógépes rendszer, amely lehetővé teszi az áruk és szolgáltatások megrendelését. 

6.     Árunak vagy szolgáltatásnak minősül az e-shop oldalain közzétett összes termék. 

 7.     Megrendelés akkor jön létre, mikor a vásárló az áruk vagy szolgáltatások kiválasztását követően megerősíti a rendelési folyamatot az e-shopban, beleértve a megrendelőlap hiánytalan kitöltését. 

8.      A vevő teljes mértékben hozzájárul az elektronikus (e-shopon keresztül vagy e-mailben zajló) kommunikációhoz, valamint a telefonos kommunikációhoz. 

 

II. cikk

Ár

1.     Az áruk mellett feltüntetett összes ár végleges, és tartalmazza a 27% ÁFA-t. 

2.     Az eladót a vásárlás végrehajtása pillanatában az e-shop oldalán szereplő ár kötelezi. 

 

III. cikk

Megrendelés

1.     Megrendelés akkor jön létre, mikor a vevő az áruk vagy szolgáltatások kiválasztását követően megerősíti a rendelési folyamatot az e-shopban, beleértve a megrendelőlap hiánytalan kitöltését. A megrendelés megfelelő teljesítéséhez szükséges kitölteni a kért adatokat a megrendelőlapon, valamint kiválasztani a megrendelt áru vagy szolgáltatás szállítási és fizetési módját.  

2.      A vevő a megrendelés elküldésével elfogadja a megrendelt termékek és szolgáltatások árát, és ezáltal a megrendelés a fogyasztó számára kötelező érvényűvé válik. 

3.    A megrendelés eladó általi megerősítésével adásvételi szerződés jön létre, amely kizárólag a vevő és az eladó közti kölcsönös megállapodás alapján módosítható, szüntethető meg vagy egészíthető ki, amennyiben a törvény vagy egyéb jogi előírás másként nem rendelkezik. Az eladó részéről az áru elküldése minősül a megrendelés megerősítésének. 

4.      A vevő a megrendelés leadását követően automatikus e-mailt kap, amelyben az e-shop megerősíti a megrendelés beérkezését. Ez az e-mail nem minősül az áru megerősítésének a jelen cikk 3. bekezdése értelmében.

5.      A vevő a megrendelés elküldésével kötelezettséget vállal a megrendelt áru vételárának kifizetésére, amennyiben a szerződő felek másként nem állapodnak meg. 

6.      Amennyiben az eladó maximális erőfeszítés ellenére sem képes teljesíteni a rendelést vagy annak egy részét a megrendelés teljesítési határidején belül (pl. azért, mert az árut nem gyártják, nem elérhető a gyártónál vagy a szállító külső raktárában, a gyártó olyan jelentős változtatásokat hajtott végre, amelyek lehetetlenné teszik a megrendelés teljesítését, vagy vis maior körülmények miatt), a megrendelés törölhető, amiről az eladó e-mailben tájékoztatja a vevőt. Az eladónak abban az esetben is joga van törölni a megrendelést, ha a vevő a megrendelésben valótlan vagy félrevezető és nem ellenőrizhető adatokat adott meg, pl. helytelen e-mail címet vagy telefonos elérhetőséget. Ellenőrzésnek a vevővel való utólagos kapcsolatfelvétel lehetősége minősül a megadott telefonszámon vagy e-mail címen. Amennyiben a vevő előleget fizetett, az eladó köteles azt 14 napon belül visszafizetni. 

 

IV. cikk

Fizetési feltételek

1.      Az árukért és szolgáltatásokért az e-shopban az alábbi módokon lehet fizetni: 

a.      fizetés átvételkor (Ön közvetlenül a futárnak fizet az áru átvételekor)

b.      előre fizetés standard banki átutalással

c.      előre fizetés gyors banki átutalással – Trustpay

d.      kártyás fizetéssel - Trustpay

2.      Az ajándékutalvány előre kifizetett pénzeszközök összessége, amelyet a vevő a vásárlás során használhat fel a rendelkezésre álló, előre kifizetett egyenleg alapján. Az utalvány érvényessége az utalványon van feltüntetve. Az ajándékutalvány névértékéről a vevővel lehet megállapodni. 

3.      Az egyes fizetési módok esetén fizetendő díjak a jelen általános üzleti feltételek VI. cikkében szerepelnek. 

4.      Az eladó az alábbi kedvezménylehetőségeket kínálhatja a vevőnek: 

a.     árengedmény az e-shopba való regisztrációért,

b.     árengedmény az ismételt vásárlásért, 

c.     árengedmény egyszer felhasználható kedvezménykupon alapján.

5.     A kedvezmények nem összevonhatók. 

 

V. cikk

Szállítási feltételek

1.      Az eladó köteles a megrendelés leadását követő 30 napon belül elküldeni a vevőnek az árut, amennyiben a felek másként nem állapodtak meg, vagy amennyiben az árunál nem volt hosszabb szállítási idő feltüntetve. 

2.      Amennyiben az áru elérhető a raktárban, a kapacitásbeli lehetőségeknek megfelelően a lehető legrövidebb időn belül ki kell szállítani azt. 

3.      Amennyiben a megrendelés több terméket és szolgáltatást tartalmaz, melyek egy része nincs raktáron, erről tájékoztatjuk a vevőt, feltüntetve a rész-szállítás lehetőségét. 

4.      Az áruval együtt az ügyfélnek elküldjük a számlát (adóügyi bizonylatot), a használati utasítást, valamint a gyártó árura vagy szolgáltatásra vonatkozó egyéb dokumentumait. 

5.      A teljesítés helyszínének az a hely minősül, ahova az árut kiszállítják. 

6.      Az eladó az alábbi módokon szállíthatja ki az árut a vevőnek: 

a.      futárszolgálaton keresztül 

b.      a Csomagküldő szolgálaton keresztül,

c.      közvetlenül az eladó általi kiszállítással.

 

VI. cikk

Szállítási, csomagolási illetékek és fizetési lehetőségek

1.     Amennyiben a fizetés banki átutalással, előre történik előlegszámla alapján vagy fizetőkapun keresztül, a szállításért az alábbi összegeket számítjuk fel: 

a.      fuvarozó cég általi szállítás esetén Magyarország területén belül – 15000 Ft-ig - 1905 Ft/csomag

b. személyes átvétel esetén a magyarországi Csomagküldő átvevőhelyeken – 15000 Ft-ig - 955 Ft/csomag

2.     A fenti szállítási és csomagolási illetékek, valamint fizetési lehetőségek kizárólag Magyarország területén történő átvétel esetén érvényesek. 

3.      A vevő és az eladó megállapodhatnak az általános (imént felsorolt) szállítási módoktól eltérő szállítási mód alkalmazásában, valamint az e szolgáltatásért fizetendő egyéb összegben is. 

4.      Az eladó elküldheti a vevőnek az azonnal elérhető árut, a megrendelés hiányzó részét pedig utólag szállítja a törvényben meghatározott határidőn belül, azzal a kikötéssel, hogy ezáltal a vevőnek nem számol fel semmilyen további postaköltséget a megrendelésben szereplő díjon felül. 

 

VII. cikk

Tulajdonjog átruházása

1.     A tulajdonjog abban a pillanatban ruházódik át az eladóról a vevőre, mikor az utóbbi átveszi a terméket a vevő által meghatározott helyen. 

2.      Amennyiben a vevő reklamációt érvényesít olyan áruk és szolgáltatások esetében, amelyekre még az eladó tulajdonjoga vonatkozik, az eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy az adásvételi szerződés tárgyának hiánytalan kifizetése pillanatában rendezze a reklamációt.

 

VIII. cikk

Az adásvételi szerződés érvénytelenítése

1.      A vevő az adásvételi szerződés létrejöttét követő 24 órán belül jogosult díjmentesen érvényteleníteni a megrendelést olyan áru esetén, amely megrendelésre készül a felhasználó személyes igényei alapján vagy kimondottan egy felhasználó részére. 

 

IX. cikk

A felhasználó joga az áru indokolás nélküli visszatérítésére és a felhasználó figyelmeztetése

1.      A 102/2014. sz. törvény 7. §-a, további §-ai és módosításai értelmében, melynek tárgya a felhasználó védelme áru eladása vagy szolgáltatás nyújtása során távollevők között vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződés alapján (a továbbiakban: „Törvény”), a felhasználó az áru átvételétől számított 14 naptári napon belül jogosult elállni az adásvételi szerződéstől. Amennyiben az adásvételi szerződés tárgya áru szállítása, a felhasználó az áru kiszállítása előtt is jogosult elállni a szerződéstől. 

2.      Amennyiben a felhasználó élni kíván e jogával, köteles az adásvételi szerződéstől való írásbeli elállást a meghatározott határidőn belül személyesen kézbesíteni az eladó kézbesítési címére, vagy postán elküldeni azt az elérhetőségek között feltüntetett címre. A felhasználó az adásvételi szerződéstől való elállás bejelentését követően, de legkésőbb az elállás napját követő 14 napon belül köteles elküldeni vagy személyesen átadni azon szerződés tárgyát, amelytől elállt, az összes hozzá tartozó dokumentációval együtt – pl. a számla eredeti példánya, használati utasítás és az áruhoz tartozó egyéb dokumentáció, amelyet az áruval együtt kapott kézhez (Törvény 10. § (1) bekezdése). A vevőnek javasoljuk, hogy saját részre készítsen másolatot a számláról, és az árut ajánlva, biztosított küldeményként adja fel. A szerződéstől való elálláshoz használhatja az „Elállás az adásvételi szerződéstől” c. űrlapot, amelyben kötelező megadni a „*“-gal megjelölt adatokat. 

3.      Az árut ne utánvéttel küldje, az ilyen árut nem áll módunkban átvenni. 

4.      Az e-shop üzemeltetője a 102/2014 sz. törvény 9. § (3) bekezdésének rendelkezései értelmében a szerződéstől való elállás kézbesítését követő 14 napon belül visszatéríti az áruért/szolgáltatásért kifizetett összeget, beleértve a szállítási költségeket és az áru megrendelésével összefüggő bizonyítható költségeket, nem köteles azonban addig visszatéríteni a pénzt, amíg az árut kézhez nem kapta, vagy amíg a felhasználó nem igazolta az áru elküldését. Ez nem érvényes abban az esetben, ha az eladó maga javasolta, hogy átveszi az árut.

5.      Az áru visszatérítésének költségei a felhasználót terhelik.  

6.      A szerződéstől való elállás joga nem érvényesíthető a 102/2014 sz. törvény 7. § (6) bekezdésének a) - l) betűje alatt feltüntetett áruk és szolgáltatások esetében. 

7.      A felhasználót terheli az áru bármely értékcsökkenése, amely az áru működése és tulajdonságai megállapításához szükséges felhasználás keretén kívüli felhasználás által keletkezett. 

 

X. cikk

A szerződő felek jogai és kötelezettségei

1.      Szerződő félnek az eladó és a vevő minősül.

2.      A vevő köteles:

a.      átvenni a megrendelt árut, 

b.      kifizetni az eladónak az áru egyezményes díját, 

c.      az átvételkor ellenőrizni a csomagolás sértetlenségét, ill. magát az árut.

3.      Az eladó köteles:

a.       az igényelt minőségben, mennyiségben és az egyezményes áron átadni a vevőnek az árut,

b.      az áruval együtt vagy utólag elküldeni a vevőnek az áruhoz tartozó összes dokumentumot, pl. a számlát, panaszlevelet, használati utasítást egységes szerkezetbe foglalva, szlovák nyelven.  

 

XI. cikk

Személyes adatok védelme

 

1.      A személyes adatok feldolgozása a személyes adatokról szóló 122/2013 sz. törvénnyel és módosításaival összhangban történik. 

2.     Az üzemeltető nem adja ki a vevő személyes adatait harmadik személynek; ez alól kivételt képez az áru vagy szolgáltatás szállítását végző szállítócég, vagy ellenőrzés esetén az illetékes állami szerv. Ilyen esetben ezek az alanyok harmadik félnek minősülnek.

3.      Az üzemeltető a következő személyes adatokat szerzi meg a vevőtől: titulus, vezetéknév, utónév, cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

4.      Az Ön által megadott személyes adatok az Ön rendelésének megfelelő teljesítése érdekében kerülnek feldolgozásra.

5.      Az üzemeltető köteles védeni a személyes adatokat az illetéktelen személyek általi hozzáféréssel szemben, és a megfelelő biztonsági intézkedések betartásával feldolgozni azokat.

6.      Az érintett személy jogait a személyes adatok védelméről szóló 122/2013 sz. törvény 28 §-a és további §-ai, valamint érvényes módosításai szabályozzák.

7. Amennyiben a vevő az e-shopba való regisztráció során hozzájárult a személyes adatai marketingcélokra történő felhasználásához, elsősorban ahhoz járult hozzá, hogy az üzemeltető e-mail üzeneteket küldjön a megadott e-mail címre, telefonon keresse vagy postai reklámcélú küldeményeket küldjön a megadott címre.

8. A marketingcélra felhasználható személyes adatokat, azaz a nevet, telefonszámot, címet és e-mail címet a vevő öt éves időtartamra nyújtja.

9. A vevő írásban bármikor visszavonhatja hozzájárulását, mégpedig a „Személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonása” elküldésével. Ezt követően a személyes adatokat azonnal letiltjuk vagy töröljük, és nem használjuk fel őket többé marketingcélokra.

10. Amennyiben a vevő az e-shopba és egyben a hűségprogramba való regisztráció során hozzájárult a személyes adatai marketingcélokra történő felhasználásához, ezzel a megszerzett személyes adatok összegyűjtéséhez járult hozzá, beleértve a megrendelésekről szóló adatokat is kedvezmények nyújtása céljából.

11. A hűségprogram keretén belül megadott személyes adatokat, azaz a nevet, telefonszámot, címet és e-mail címet a vevő öt éves időtartamra nyújtja.

12. A vevő írásban bármikor visszavonhatja hozzájárulását, mégpedig a „Személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonása” elküldésével. Ezt követően a személyes adatokat azonnal letiltjuk vagy töröljük, és nem használjuk fel őket többé a hűségprogramban.

 

XII. cikk

Kártérítés az áru átvételének elmulasztása esetén

1.      Az eladó a Polgári Törvénykönyv 420. §-a és további §-ai rendelkezései alapján kártérítésre jogosult, ha a vevő olyan megrendelést adott le, amelyet nem törölt, vagy nem lépett vissza a szerződéstől, továbbá az ilyen megrendelés tárgyát képező árut nem vette át a szállítótól, vagy személyes átvétel választása esetén az eladó általi felszólítást követően sem vette át az árut a megadott határidőn belül. Az ilyen eljárással a vevő megsértette a X. cikk 2. pontjának a) betűje alatt feltüntetett kötelezettségét, mely szerint a vevő köteles átvenni a megrendelt árut. 

2.      A kártérítés összegének meghatározásakor az eladó elsősorban a szállítási költségeket, az áru elküldése esetén az ezzel kapcsolatos díjakat, valamint a csomagolással, a megrendelés elküldésével és adminisztrációjával kapcsolatos költségeket veszi számításba az összes olyan további költséggel együtt, amely a megrendelés teljesítésekor keletkezett számára. Végezetül joga van felszámítani az elmaradt hasznot is. 

3.      Az eladónak jogában áll továbbá, hogy ne vagy csak részben érvényesítse a kártérítési jogát.

 

XIII. cikk

Záró rendelkezések

1.     Az eladó fenntartja a jogot a jelen általános üzleti feltételek és reklamációs feltételek módosítására és kiegészítésére akár a vevő előzetes figyelmeztetése nélkül is. Az általános üzleti feltételek vagy reklamációs feltételek változása esetén a teljes vásárlási folyamatot a megrendelés elküldése pillanatában érvényes általános üzleti feltételek szabályozzák, melyek elérhetőek az eladó weboldalán. 

2.      A reklamációs feltételek a jelen általános üzleti feltételek elválaszthatatlan részét képezik.

3.      A megrendelés elküldésével a vevő kijelenti, hogy elolvasta az általános üzleti feltételeket és reklamációs feltételeket.

4.      A jelen általános üzleti feltételeket és reklamációs feltételeket a vevő megtekintheti a társaság székhelyén, valamint az e-shop weboldalán. 

5.      Amennyiben a felhasználó nem elégedett a reklamáció eladó általi rendezésével, vagy feltételezi, hogy az eladó megsértette a jogait, jogosult jogorvoslati kérelemmel fordulni az eladóhoz. Amennyiben az eladó elutasítja a jogorvoslati kérelmet, vagy nem válaszol rá a benyújtást követő 30 napon belül, a felhasználó a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 391/2015 sz. törvény 12. §-a értelmében jogosult a jogvita alternatív rendezésére vonatkozó indítvány benyújtására. Az e-shop üzemeltetője és a fogyasztó közti jogviták alternatív rendezésében illetékes szerv a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (www.soi.sk), vagy olyan egyéb illetékes jogi személy, amely szerepel az alternatív vitarendezési szervezetek Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett nyilvántartásában (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), mely során a felhasználónak jogában áll megválasztani, mely AVR-szervezethez kíván fordulni. A felhasználó végezetül az alternatív vitarendezésre vonatkozó indítvány benyújtására használhatja az online vitarendezési felületet, amely a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ címen érhető el. Az indítvány benyújtásával kapcsolatos illetékek az egyes AVR-szervezetek weboldalán érhetők el.

6.      A jelen általános üzleti feltételek és annak elválaszthatatlan részei (mellékletei) által nem szabályozott jogviszonyokat elsősorban a 40/1964 sz., 250/2007 sz., 102/2014 sz., 122/2013 sz., 22/2004 sz. valamint az 513/1991 sz. törvény vonatkozó rendelkezései szabályozzák. 

7.      A jelen általános üzleti feltételek és annak elválaszthatatlan részei 2017. március 1. napon lépnek érvénybe és hatályba.